Šilutės žemės ūkio mokykla

Šilutės žemės ūkio mokykla teikia bendrąjį ir profesinį išsilavinimą, atitinkantį šiuolaikinės profesinės veiklos reikalavimus, ugdo dvasines ir dorovines, kultūrines pilietines jaunimo vertybes

ŠŽŪM storija prasidėjo dar 1897 metais, kada H. Šojaus iniciatyva ir jo pastangų dėka, padedant Rytų Prūsijos provincijos valdžiai, Šilokarčiamoje buvo įsteigta dvimetė žiemos žemės ūkio mokykla. Hugo Šojus pastatė tam tikslui namą, kurio pirmas aukštas buvo pritaikytas užsiėmimų tikslams ir net 5-rius metus leido jomis naudotis visiškai nemokamai. Patalpose buvo įrengtos dvi klasės, mokytojų bei susirinkimų kambarys

Svetainė internete: https://www.silutespmc.lt

https://www.facebook.com/ŠŽŪM