Vaiko gerovės ir globos centras

Pagrindinis VGGC įstaigos tikslas – užtikrinti, kad socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams, globėjų globojamiems vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems globotojams, globėjams, įtėviams ir asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų suteiktos reikalingos konsultacinės, psichosocialinės, teisinės ir kitos panašios pagalbos siekiant tinkamo vaiko ugdymo bei auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje

Svetainė internete: https://www.vggc.lt

https://www.facebook.com/silutesgloba