Slaugos namai Addere Care

„Addere Care“ yra slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė, kurioje slaugos paslaugos grindžiamos skandinaviška slaugos filosofija, kurioje pirmiausiai dominuoja žmogus ir jo poreikių visuma. Tai holistinis požiūris į žmogų, kai matoma ne tik žmogaus liga, bet ir jo dvasiniai poreikiai.

Vienas iš privalumų „Addere Care“ ligoninėje dirbair sielovados komanda: patyrę dvasiniai palydėtojai, muzikos terapeutai ir savanoriai. Ligonius lanko katalikų ir pravoslavų bažnyčios kunigai, kiekvieną savaitę koplyčioje aukojamos šventos Mišios, norintiems teikiami sakramentai

Internetinė svetainė: https://www.adderecare.lt

https://www.facebook.com/adderecare