Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

Informacija apie nusikalstamumą, jo priežastis, sąlygas ir prevenciją, moksliniai ir taikomojo pobūdžio tyrimai nusikalstamumo prevencijos srityje, periodinių ir specializuotų leidinių gamyba

LR Vyriausybės patvirtinta Nacionalinė ACQUIS priėmimo programa Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centrui pavedė nusikaltimų prevencijos tarybos funkcijas: teikti valstybės institucijoms išvadas dėl nusikalstamumo mažinimo priemonių, formuoti nusikalstamumo prevencijos politiką ir nagrinėti nusikalstamumo priežastis.

Svetainė internete: https://nplc.lt