Migracijos departamentas

Viešojo administravimo institucija, kuri įgyvendina valstybės politiką migracijos srityje ir užtikrina laisvo asmenų judėjimo principą Lietuvos Respublikos teritorijoje

Teikiamos paslaugos:

1. Lietuvos Respublikos pilietybės klausimai
2. Pasų ir asmens tapatybės kortelių klausimai
3. Informacija apie asmens dokumento galiojimo pabaigą
4. Galima peržiūrėti turimus arba gaminamus dokumentus

Svetainė internete: https://migracija.lt

https://www.facebook.com/migracijaLT