Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas

TMID – tai tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuris formuoja ir įgyvendina valstybinę tautinių santykių darnumo politiką

Darnumo politika:

1. Laiduoja Lietuvos tautinėms mažumoms galimybę saugoti savo tapatumą
2. Skatina dalyvauti šalies visuomeniniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime
3. Ugdo pilietiškumą ir toleranciją
4. Didina skirtingų tautybių žmonių savitarpio supratimą ir pasitikėjimą
5. Ragina gerbti įvairių Lietuvos tautų kultūras, papročius, tradicijas ir religiją

Svetainė internete: https://tmid.lt