Nacionalinė turizmo plėtros agentūra

„Lithuania Travel“ yra nacionalinė turizmo plėtros agentūra, atsakinga už Lietuvos turizmą ir Lietuvos reklamą, veikianti prie Ūkio ir inovacijų ministerijos. Strateginis tikslas – didinti Lietuvos, kaip patrauklios turizmo krypties, žinomumą, skatinti atvykstančias ir vietines keliones

Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su turizmo verslu ir organizacijomis, pristato Lietuvos turizmo paslaugas ir patirtį socialinėje ir skaitmeninėje žiniasklaidoje, spaudos kelionėse, tarptautinėse kelionių parodose ir B2B renginiuose

Svetainė internete: https://www.lithuania.travel